Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2024

Zarząd Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2024 r. na godz. 08:00. Zgromadzenie odbędzie się w …

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w …

Nabycie udziałów w ALL IN! GAMES sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2019 z …