Terminy publikacji raportów w 2020 roku

Zarząd spółki SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:
– raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – w dniu 4 maja 2020 roku,
– raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – w dniu 3 sierpnia 2020 roku,
– raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – w dniu 3 listopada 2020 roku,

Raport roczny za 2019 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 9 marca 2020 roku.

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Emitent jest zwolniony z publikacji raportu za IV kwartał 2019 roku.