SYNERGA.fund Spółka Akcyjna

ul. Grzegórzecka 67d lok. 26

31-559 Kraków

tel./fax: (12) 654 05 19

Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS numer 0000370642

Kapitał zakładowy: 27.310.000,00 zł opłacony w całości

Strona internetowa: https://synerga.fund

Adres e-mail: hello@synerga.fund

Relacje Inwestorskie: ir@synergafund.com.pl

NIP:779-23-83-479
Regon:301570606
KRS:0000370642

1