Zarząd:

Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu Formularz

Rada Nadzorcza:

January Ciszewski – Członek Rady Nadzorczej Formularz

Agnieszka Staniszewska – Członek Rady Nadzorczej Formularz

Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej Formularz

Artur Górski – Członek Rady Nadzorczej Formularz

Maciej Fersztorowski – Członek Rady Nadzorczej Formularz

Rafał Opyt – Członek Rady Nadzorczej Formularz