Mark your future
Budujemy rozwiązania usprawniające procesy biznesowe
Szkolimy organizacje i jednostki z funkcjonowania blockchain
Inwestujemy w ludzi oraz idee tworzące internet przyszłości
POBIERZ AKTUALNĄ
STRATEGIĘ SPÓŁKI
Dlaczego blockchain? Kamienie milowe transformacji technologicznej
Co daje blockchain?
Co daje blockchain?
70%
Potencjalny procent oszczędności kosztów
przy zastosowaniu centralnego raportowania finansów
Tak wysoka oszczędność będzie możliwa dzięki jednoczesnemu zoptymalizowaniu jakości i przejrzystości danych,a także systemowych procesów kontroli wewnętrznej.
30-50%
Potencjalny procent oszczędności możliwy
do osiągnięcia dzięki zgodności danych
Ta oszczędność będzie możliwa do wygenerowania zarówno na poziomie produktu jak i całego biznesu spółek - ze względu na zwiększenie transparentności oraz szybkości audytowania danych finansowych.
50%
Potencjalny procent oszczędności kosztów
TRANSAKCJI SCENTRALIZOWANYCH
Możliwy do uzyskania w procesach identyfikacji
i wdrażania klienta (KYC i onboarding) dzięki nadawaniu niezawodnej tożsamości cyfrowej, a także możliwości bezbłędnej mutacji danych oraz ich użytkowania.
50%
Potencjalny procent oszczędności
kosztów TRANSAKCJI
Możliwy do uzyskania w różnego typu operacjach biznesowych,
np. handlu, pośrednictwie i rozliczeniach. Stanie się to dzięki ograniczeniu lub wyeliminowaniu potrzeb uzgadniania, potwierdzania i analiz przerw w procesach biznesowych, a co za tym idzie zwiększeniu ich efektywności i usprawnieniu procesu rozliczeń.
Obszary działalności
Obszary działalności
Autorskie projekty
Jedną z pierwszych inwestycji Spółki będzie zaprojektowanie modelu algorytmu DPM (Decentralized Process Management) a także modelu zdecentralizowanej, autonomicznej i anonimowej struktury do prowadzenia działalności gospodarczej (UBC - Unlimited Blockchain Corporation).
Koinwestycje
Współpraca z aniołami biznesu w zakresie inwestycji w projekty i talenty zwiększające adopcję technologii blockchain przez różne podmioty rynkowe.
Edukacja
Edukacja podmiotów rynkowych, szczególnie spoza blockchain, w zakresie pochodzenia technologii blockchain, jej podstaw technicznych oraz zastosowania zabezpieczeń.
To my
Tworzymy infrastrukturę nowej ery internetu.
Bart Cywiński
BART CYWIŃSKI
CEO
January Ciszewski JANUARY CISZEWSKI
Investment Consultant
Dawid Zieliński
DAWID ZIELIŃSKI
Business Consultant
Tomasz Korwin-Gajkowski
TOMASZ KORWIN - GAJKOWSKI
Blockchain Technology Advisor
Mateusz Mroczek
MATEUSZ MROCZEK
Legal Advisor
Ewa Urbaniec
EWA URBANIEC
Marketing Consultant
Zadawaj pytania i bądź w kontakcie: