Nabycie udziałów w ALL IN! GAMES sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2019 z …