Nabycie udziałów w ALL IN! GAMES sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku informuje, iż w związku z rozwiązaniem za porozumieniem stron Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji „Term Sheet”, Spółka w dniu dzisiejszym nabyła od osoby fizycznej na korzystnych warunkach udziały w ALL IN! GAMES sp. z o.o.

W wyniku zawarcia umowy sprzedaży udziałów (dalej „Umowa”), Emitent nabył 320 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16.000,00 zł za cenę 960.000,00 zł. Nabyte udziały stanowią 8 % w kapitale zakładowym ALL IN! GAMES sp. z o.o. Strony ustaliły, iż płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Zarząd Spółki publikuje niniejszą informację w związku z przekazaną uprzednio informacją o propozycji nabycia powyższych udziałów oraz spodziewaną w przyszłości istotną korzyścią wynikającą z tej transakcji dla Spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *