Terminy publikacji raportów w 2024 roku

arząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 2024 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raport za I kwartał 2024 roku – w dniu 8.05.2024 roku,
• raport za II kwartał 2024 roku – w dniu 7.08.2024 roku,
• raport za III kwartał 2024 roku – w dniu 7.11.2024 roku.

Raport roczny za 2023 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11.03.2024 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2023 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.