Zarząd:

Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu Formularz

Rada Nadzorcza:

Patrycja Ignacy – Członek Rady Nadzorczej Formularz

Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej Formularz

Jakub Zamojski – Członek Rady Nadzorczej Formularz

Natalia Górska – Członek Rady Nadzorczej Formularz

Maciej Fersztorowski – Członek Rady Nadzorczej Formularz