24.05.2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna

Zarząd Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2024 r. na godz. 8:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 105, 31-559 Kraków. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
Załączniki:

SNG_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ – 2024-06-20_.pdf

SNG_Projekty_uchwał_ZWZ – 2024-06-20_.pdf

SNG_Formularz_głosowania_ZWZ – 2024-06-20_.pdf

SNG_Ogólna_liczba_akcji i głosów ZWZ – 2024-06-20_.pdf

SNG_Pełnomocnictwo_os_fiz_ZWZ – 2024-06-20_.pdf

SNG_Pełnomocnictwo_os_praw_ZWZ – 2024-06-20_.pdf

 

31.05.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna

Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2023 r. na godz. 9:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 105, 31-559 Kraków. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

SNG_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_2023-06-28.pdf

SNG_Projekty_uchwał_ZWZ_2023-06-28.pdf

SNG_Formularz_głosowania_ZWZ_2023-06-28.pdf

SNG_Ogólna_liczba_akcji i głosów ZWZ_2023-06-28.pdf

SNG_Pełnomocnictwo_os_fiz_ZWZ_2023-06-28.pdf

SNG_Pełnomocnictwo_os_praw_ZWZ_2023-06-28.pdf

 

23.05.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2022 r. 

Zarząd Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 9:30. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Pełnomocnictwo

Formularz

Ogólna liczba akcji 

02.06.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r. 

Zarząd Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Pełnomocnictwo

Formularz

Ogólna liczba akcji 

13.07.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 10 sierpnia 2020 r.

Zarząd Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zwołuje na dzień 10 sierpnia 2020 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

Stosowne dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 sierpnia 2020 r.

28.06.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd Spółki SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370642, (dalej jako “Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SYNERGA.fund S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2019 roku, na godzinę 15:00, które odbędzie się w Krakowie, ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków.
Stosowne dokumenty do pobrania – https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=154057&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+na+dzie%C5%84+28+czerwca+2019+roku

12.02.2019

 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lutego 2019 r. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 12.02.2019 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

27.06.2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2018 r. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2018 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

29.06.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2017 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

16.02.2017

 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2017 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 16.02.2017 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

30.06.2016

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

30.06.2015

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

12.02.2015

 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. na dzień 12 lutego 2015 r. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku

Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 9:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
3) informacja o ogólnej liczbie głosów
4) formularz pełnomocnictwa – osoba fizyczna
5) formularz pełnomocnictwa – osoba prawna
6) instrukcja do głosowania
7) zestawienie proponowanych zmian statutu

==========================================

Ogłoszenie O Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na Dzień 16 Lutego 2017 Roku [EBI]

Ogłoszenie O Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na Dzień 16 Lutego 2017 Roku [ESPI]

Formularz do głosowania NWZA 

Liczba akcji na dzień ogłoszenia NWZA

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZA

Pełnomocnictwo osoba prawna NWZA

Projekty uchwał NWZA

Zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA