Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w …