Terminy publikacji raportów w 2019 roku

Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2019 roku będą publikowane w następujących terminach:
– raport roczny za 2018 r. – w dniu 14 marca 2019 r.,
– jednostkowy za I kwartał 2019 r. – w dniu 9 maja 2019 r.,
– jednostkowy za II kwartał 2019 r. – w dniu 8 sierpnia 2019 r.,
– jednostkowy za III kwartał 2019 r. – w dniu 8 listopada 2019 r.

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Emitent jest zwolniony z publikacji raportu za IV kwartał 2018 roku.